Liczba odwiedzin strony: 12169 Osób na stronie: 3
 

Agere. Kancelaria radców prawnych i
adwokatów

 
 
Agere. Kancelaria radców prawnych i
adwokatów
 
Obrońców Bydgoszczy 8 lok. 3
85-054 Bydgoszcz
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 115 poz. 958 - Zm.: ustawa - Kodeks pracy
USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 207 1 w § 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: "b)  wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.";   2)   w art. 209 1 : a)  w § 1: –  pkt 1 otrzymuje...
Monitor Polski 2008 Nr 14 poz. 154 - Zmieniony wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (M.P. z dnia 14 lutego 2008 r.) Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że:   1)   zmieniony wzór umowy o dofinansowanie...